CONNAISSEUR
Sản xuất từ giống nho Sauvignon Blanc. Xuất xứ Pháp, 12% nồng độ cồn. Dung tích 750ml


CONNAISSEUR

Sản xuất từ giống nho Cabernet Sauvignon. Xuất xứ Pháp, 12% nồng độ cồn. Dung tích 750ml


1895
Sản xuất từ giống nho Cabernet Sauvignon. Xuất xứ Pháp, 13.5 % nồng độ cồn. Dung tích 750ml

CHIVO

Sản xuất từ giống nho Cabernet Sauvignon . Xuất xứ Chile, 13.5% nồng độ cồn. Dung tích 750ml

AVALON
Sản xuất từ các giống nho Cabernet Shiraz và Merlot. Xuất xứ Úc, 13.5% nồng độ cồn. Dung tích 750ml
                     
                     LUCKY SEVEN
Sản xuất từ giống nho Cabernet Sauvignon . Xuất xứ Úc, 13.5 nồng độ cồn. Dung tích 750ml
 
                        DALATBECO CHÁT
Sản xuất từ giống nho Cardinal và Cabernet Sauvignon. Xuất xứ Đà Lạt, 14.5% nồng độ cồn. Dung tích 750ml
 
                                      DABECO ĐỎ
Sản xuất từ giống nho Cardinal và dâu tây. Xuất xứ Đà Lạt, 12% nồng độ cồn. Dung tích 750ml
 
                         DABECO TRẮNG
Sản xuất từ giống nho Cardinal. Xuất xứ Đà Lạt, 12% nồng độ cồn. Dung tích 750ml
 
                     VANG NHO SUPERIOR
Sản xuất từ giống nho Cabernet Sauvignon. Xuất xứ Đà Lạt, 12% nồng độ cồn. Dung tích 750ml
 
                 DABECO STRONG WINE
Sản xuất từ giống nho Cabernet Sauvignon. Xuất xứ Đà Lạt, 16% nồng độ cồn. Dung tích 750ml
 
                        DABECO EXPORT
Sản xuất từ giống nho Cabernet Sauvignon, Cardinal. Xuất xứ Đà Lạt, 12.5% nồng độ cồn. Dung tích 750ml
 


                           DABECO VANG NHO
Sản xuất từ giống nho Cardinal. Xuất xứ Đà Lạt, 12% nồng độ cồn. Dung tích 750ml

 
                       
                       
DABECO LANGBIAN

Sản xuất từ giống nho Cabernet sauvignon, Cardinal. Xuất xứ Đà Lạt, 12% nồng độ cồn. Dung tích 750ml
 
                          
                             
 
DABECO ĐỎ
Sản xuất từ giống nho Cardinal và dâu tây. Xuất xứ Đà Lạt, 12% nồng độ cồn. Dung tích 3000ml
 
        NƯỚC ÉP GRAPE HILL  NHO ĐỎ
Sản xuất từ giống nho đỏ. Xuất xứ Đà Lạt, 6% nồng độ cồn. Dung tích 750ml với 375ml
 
         
NƯỚC ÉP GRAPE HILL  NHO TRẮNG
Sản xuất từ giống nho trắng. Xuất xứ Đà Lạt, 6% nồng độ cồn. Dung tích 750ml với 375ml

 
           NƯỚC ÉP GRAPE HILL  TÁO
Sản xuất từ táo. Xuất xứ Đà Lạt, 6% nồng độ cồn. Dung tích 750ml với 375ml